Prečo práve naša akadémia?

Vážení záujemcovia! Vzhľadom na pandémiu je výuka pozastavená. Nakoľko je ťažké plánovať vopred na celé 2-ročné obdobie , budeme aj naše plány tomuto prispôsobovať. Je možnosť individuálneho štúdia priamo u gréckeho partnera : https://www.vithoulkas.com/ .

Homeopatia je všade na svete uznávaná liečebná metóda. Po čínskej medicíne a indickej ajúrvéde je to v poradí tretia najrozšírenejšia liečebná metóda.

Tak ju klasifikujú aj tabuľky WHO. Alopatická medicína sa umiestňuje až na 4.mieste. Homeopatia sa postupne aj u nás udomácňuje a záujem o ňu stúpa. Je to nielen záujem o liečbu, ale aj o vedomosti, ktoré s liečbou súvisia. Aj Slovensko je krajinou, kde sa dá získať homeopatické vzdelanie.

Naše štúdium ponúka::

Prednášky svetoznámeho gréckeho klasického homeopata Georga Vithoulkasa - simultánne tlmočenie do slovenského jazyka.
Ucelené štúdium klasickej homeopatie ukončené medzinárodným diplomom, ktorý je uznávaný ako podmienka pre homeopatickú prax v rade krajín - Rakúsko, Nemecko, Grécko, Rusko, USA, Taliansko, Španielsko, Slovinsko, Singapore, Švédsko, India ...
Prednášky raz do mesiaca jeden víkend v príjemnom prostredí HomeoClinic s vlastným parkoviskom - celkom 20 víkendov okrem letných prázdnin / Miesto: Bratislava Lamač.

Bez medicínskeho vzdelania

Prečo NIE medicínskemu vzdelaniu?

Každý sa stretol s myšlienkou, že homeopatia je len doplnková liečba, použiteľná len spolu s medicínskou. Tento nezmysel vyvracia samotná história medicíny, ktorá už za samotného Hyppokrata delila liečbu na dva prístupy - liečenie podobného podobným a na liečenie podobného opačným. Pred vyše dvesto rokmi za čias zakladateľa klasickej homeopatie Samuela Hahnemanna - nemeckého farmaceuta a lekára, bola medicína na úrovni púšťania žilou, vyháňania diabla a podávania jedov. Preto sám Hahnemann odmietol lekársku prax a začal sa orientovať výlučne na liečbu homeopatiou.

Moderná medicína pod vplyvom prírodných vied sa za viac ako dve storočia orientovala "materiálne" a hľadaním a ničením baktérií, vírusov a mechanizmov /aj chemických/, nahradila celostný pohľad na človeka. Dnes pre medicínu neexistuje konkrétny človek ale "diagnóza". Homeopatia naopak návratom k celostnému chápaniu človeka ako jednoty mentálneho,emočného a fyzického, sa za posledné dve storočia dostala na opačnú stranu barikády.

Preto je medicíncky a homeopatický prístup k chorobe, liečbe a zdraviu nezlúčiteľný. Klasického homeopata - nasledovateľa Hahnemanna nezaujíma pomenovanie diagnózy, ale príčina celkového stavu pacienta. Nie je dôležité ako sa nemoc menuje, pretože je len prejavom niečoho, čo s ňou priamo nesúvisí. To ale neznamená, že klasický homeopat je analfabet nepoznajúci ľudský organizmus. Homeopatické vzdelanie dáva pohľad na človeka ako na celok, fyzickú stránku nevynímajúc. Považuje ale za zbytočné tento celok kúskovať na orgány, svaly, kosti, baktérie a vírusy. Preto informácia o diagnóze alebo latinské názvy sú nepotrebným balastom. A už vôbec nie je zaujímavé orientovať sa v komerčných názvoch chemických liekov, pretože homeopatická liečba má za cieľ zbaviť pacienta chemických liekov.

Tieto a ďalšie pragmatické dôvody sú vysvetlením, prečo naša Akadémia Klasickej Homeopatie nepotrebuje medicínske vzdelanie.

Akreditácia

Akreditácia je krok, ktorým vysoká škola uznáva vednú disciplínu a vyučuje ju ako štúdijný predmet. To znamená, že má jasný program, študenti končia skúškou a celý proces garantuje vedec na úrovni profesora . Tento pre mnohé predmety ťažko dosiahnuteľný cieľ je realitou aj pre klasickú Hahnemannovu homeopatiu, aj keď nie na Slovensku. Tu je zoznam škôl a pracovísk, kde sa to už udialo

Moscow Medical Academy

Postgraduate Educational Program in Classical Homeopathy for Medical Doctors

Prejsť na stránku

Autonomous Institution of the Chuvash Republic "The Postgraduate Doctors' Training Institute" of Health Care and Social Development Ministry of the Chuvash Republic (Russia)

Postgraduate Educational Program in Classical Homeopathy for Medical Doctors

P. L. Shupik National Medical Academy of Post Graduate Education (Ukraine)

in compliance with the Order of Ministry of Public Health of Ukraine Postgraduate Educational Program in Classical Homeopathy for Medical Doctors and Pharmacists

Kyiv Medical University of UAFM

Postgraduate Educational Program in Classical Homeopathy for Medical Doctors, Dentists and Veterinary Doctors.

Slovensko-česká pobočka

Naše pracovisko HomeoClinic s.r.o. v Bratislave je partnerom International Academy of Classical Homeopathy /https://www.vithoulkas.com/, ktorú vedie vážený a známy klasický homeopat, laureát Alternatívnej Nobelovej ceny za Homeopatiu pán profesor George Vithoulkas. Nasledujúce video je podrobnejšia informácia o našom priateľovi a kolegovi a jeho celoživotnom diele.

 

Prvé vzdelávanie sme začali v septembri 2013. Celý kurz má trvanie dva roky. Celkový počet hodín kurzu je 750, čo spľňa požiadavky na certifikované vzdelanie. Vzdelanie je ukončené skúškou a na jej základe získa absolvent medzinárodne uznávaný diplom International Academy of Classical Homeopathy . Vzhľadom na pandémiu bolo vzdelávanie prerušené. O novom termíne vás budeme informovať

Naše pracovisko zároveň získalo exkluzivitu pre Slovenskú a Českú republiku, čo znamená, že v radoch našich poslucháčov radi uvítame aj našich českých kolegov. Tiež máme súhlas gréckej Akadémie vzdelávať aj záujemcov z Rakúska.

Týmto rozhodnutím sa Slovensko zaradilo do zoznamu krajín, kde táto forma štúdia už existuje. Pre váš prehľad uvádzame zoznam týchto krajín:

https://www.vithoulkas.com/education/e-learning-groups

 • Brazil
 • India
 • Russia
 • Spain
 • Ukraine
 • Croatia
 • Lebanon
 • Serbia
 • Sri Lanka
 • Uruguay
 • Egypt
 • Portugal
 • Singapore
 • Sweden
 • USA
 • Germany
 • Romania
 • Slovakia
 • U.K.

Cena vzdelávania

 • Nakoľko celý kurz je v jazyku anglickom, tak výhodou je ovládanie angličtiny, ale v prípade potreby sú všetky prednášky simultánne tlmočené do slovenčiny. Do nákladov na vzdelanie by ste mali v budúcnosti zahrnúť predpísanú literatúru. Väčšina z nej je dostupná v jazyku českom a vydáva ju české nakladeteľstvo Alternativa. Tituly, ktoré budete potrebovať upresníme v priebehu vzdelávania. Objednáte si ich priamo cez web, alebo zakúpite v špecializovaných kníhkupectvách.

 • Počítačový program nie je nevyhnutnosťou. Profesor Vithoulkas spolu so svojim teamom zostavil nový program s názvom Vithoulkas compass, ktorý je po zaregistrovaní dostupný všetkým zaregistrovaným záujemcom za predplatenú úhradu. Program je plnohodnotná náhrada doteraz ponúkaných a cenovo náročných programov. V tomto on-line programe môžete pracovať a ukladať si vlastné prípady s podmienkou, že neuvediete osobné údaje pacienta. Práca s programom je súčasťou výuky ponúkaného kurzu. Program pracuje aj s vybavením „Android“.

 • Na vaše prípadné otázky rád odpovie PhDr.Miloslav Haas PhD, ktorý je koordinátorom tohto projektu. V pracovnej dobe môžete volať na tel.čísla uvedené v zložke Kontakt, pripadne poslať vyplnený kontaktný formulár na tej istej stránke. V mimo pracovnom čase na tel.: 0948 001678. E.mailová adresa je haas@centrum.sk.