Kvalifikovaný homeopat alebo diletant?

Ako pozná pacient, že našiel kvalifikovaného  klasického homeopata?

1.    Prvé vyšetrenie na konštitučný liek trvá aspoň 1/2 hod. , ale spravidla dlhšie.
2.    Vyšetrujúci sa nezaujíma len o lokálne symptómy nemoci, o patológiu, nezaujímajú ho konkrétne diagnózy a ich latinské názvy. Výrazne sa zaujíma hlavne  o psychický obraz, zaujímajú ho sprievodné javy onemocnenia, sociálne vzťahy pacienta atď.
3.    Nepodáva 2, alebo viac homeopatických liekov naraz.
4.    Nepodáva zmiešané preparáty, na obale ktorých je uvedené, že sa skladajú z niekoľkých  homeopatických zložiek
5.    Nekombinuje alopatické lieky s homeopatiou , iba v prípade krátkodobého prechodu z alopatickej liečby na homeopatickú, kedy sa lieky postupne vysádzajú.
6.    Predmetom činnosti klasického homeopata nie je stanovenie diagnózy / v medicínskom chápaní /,  ale stanovenie konštitučného typu pacienta a určenie similima  / lieku na základe podobnosti /.

Ako pozná pacient, že sa jedná o diletanta  / neodborníka / ?
1.    Vyšetrujúci sa zaujíma výhradne o patológiu, o nemoc, ktorá pacienta trápi.
2.    Vyšetrujúci predpíše viac homeopatických liekov naraz /dva, tri, alebo aj desať i viac./
3.    Obvykle žiada, aby ich pacient bral mnoho dní, prípadne i týždňov, alebo mesiacov, niekoľkokrát denne,  ob deň, alebo 1x /týž. atď.
4.    Používa prístroje, zisťujúce oslabené toky meridiánov a na nich oslabené orgány a na tieto dáva lieky
5.    Došlo k predpísaniu zmiešaného preparátu. / Na obale tohto lieku je uvedené, že sa skladá z  niekoľkých homeopatických zložiek. Tieto zmiešané preparáty sú používané z neznalosti, kedy lekár nie je schopný určiť presný liek. Preto vypáli, akoby z brokovnice, liekov hneď dvadsať a dúfa, že jeden z nich zasiahne. Účinok liekov sa však vzájomne interferuje. Dôsledkom môže byť  len krátkodobé potlačenie choroby./
6.    Ak predpíše i jednozložkový liek, ktorý sa predáva napr. “ proti chrípke“.
7.    Akonáhle je homeopatický liek zameraný proti konkrétnej nemoci, nemôže byť similimom pre konkrétneho človeka a nejedná sa o celostnú liečbu a teda nevedie k vyliečeniu vážnych, alebo dlhodobých chronických ťažkostí.

Varovanie !
V praxi sa často stretnete s tým, že dostanete od homeopata kombinácie homeopatických liekov. Je to porušenie všetkých homeopatických zásad! Citát z knihy G.Vithoulkasa – Homeopatická veda : „Takí ľudia sa nesmú nazývať homeopatmi. Používajú homeopatické lieky, ale neaplikujú homeopatiu. Ničia dlhodobo všetkých svojich pacientov a znevažujú homeopatickú vedu !“

Potrebujete sa poradiť?
Kontaktujte nás