Homeopatia

Pôvodná homeopatia Samuela Hahnemanna je terapiou, zaoberajúcou sa celostným-holistickým liečením človeka. (Liečením psychiky a tela súčasne). Preto sa označuje ako klasická homeopatia, čo vyjadruje návrat k chápaniu homeopatie samotným Hahnemannom a jej odlíšenie od iných súčasných koncepcií homeopatie (francúzskej, kvantovej, revolučnej, doplnkovej, …).
Klasická homeopatia je v opozícii so štandardnou medicínou, t.j. alopatiou a tzv. francúzskou školou homeopatie, ktoré liečia pacienta len čiastkovo, podľa symptómu.

Choroba a homeopatia

Klasická homeopatia neoddeľuje ochorenie kože, kolena, či žalúdka a iných orgánov od psychiky. Lieči príčinu choroby, nie dôsledok. Lieči človeka, nielen jeho chorobu, či diagnózu. Klasickí homeopati sa riadia základným výrokom vyslovenom zakladateľom homeopatie, S. Hahnemannom :
“ Neliečim chorobu, ale človeka , jeho choroba začína v mysli.“

Na základe celkovej analýzy stanovuje homeopat  individuálny liek , ktorý po jeho jednorazovom podaní naštartuje ozdravnú reakciu organizmu. /Nejedná sa o dlhodobé opakované podávanie jedného lieku, alebo niekoľkých liekov spolu/. Homeopatia takúto aplikáciu lieku prirovnáva k ochrannému očkovaniu, vakcinácii. Podaním  celostného lieku, zameraného na liečenie psychickej aj fyzickej sféry, možno dosiahnuť vyliečenie i tých chorôb, pri ktorých štandardná medicína otvorene priznáva, že sú pre ňu nevyliečiteľné a preto ich nazýva chronickými.

Úspešnosť liečenia záleží však od štádia choroby v ktorom sa pacient nachádza a od celkového stavu poškodenia jeho organizmu, t.j. patológie. /Bolo by neetické napr. sľubovať vyliečenie pacientovi v poslednom štádiu ochorenia./ Tiež rozdielne šance na uzdravenie majú napr. deti a starí ľudia.

Varovanie !!
V praxi sa často stretnete s tým, že dostanete od homeopata kombinácie homeopatických liekov. Je to porušenie všetkých homeopatických zásad ! Citát z knihy G.Vithoulkasa – Homeopatická veda : „ Takí ľudia sa nesmú nazývať homeopatmi. Používajú homeopatické lieky, ale neaplikujú homeopatiu. Ničia dlhodobo všetkých svojich pacientov a znevažujú  homeopatickú vedu !“

Klasická homeopatia a jej lieky

Klasická homeopatia využíva na liečenie lieky vyrábané z prírodných zdrojov. Sú pripravované z minerálov, rastlín, živočíšnych jedov a ľudských tkanív. Lieky sa vyrábajú riedením pôvodnej látky a jej dynamizovaním, čím možno dosiahnuť vysoko efektívny účinok na ľudský organizmus. Platí, že čím vyššie riedenie, tým silnejší účinok na organizmus.

Zdravie a homeopatia

Definícia zdravia podľa vyjadrenia S. Hahnemanna v jeho východiskovej práci „Organon liečebného umenia“/zásady pri liečení v homeopatii/ v §9 znie takto: „V zdravom stave je človek ovládaný duchovnou životnou silou, ktorá hmotné telo (organizmus) oživuje v podobe dynamis a udržuje všetky jeho časti v obdivuhodne harmonickom súlade pocitov a činností, takže náš rozumný duch, prítomný v našom vnútri môže tento živý, zdravý nástroj slobodne užívať k vyššiemu účelu nášho bytia.“

Celostná liečba

Klasická homeopatia je zo všetkých liečebných metód najhlbšou a najefektívnejšou terapiou a preto aj najviac hodnotenou. Lieči tak chronické / pokiaľ nie sú v terminálnom štádiu /, ako aj akútne zdravotné stavy.
Podstatný rozdiel oproti iným terapiám je v tom, že sa nezameriava na dôsledok. To znamená, že nelieči príznak, symptóm, či diagnózu, ale človeka ako celok. Psychicky a emočne harmonický človek s dobrou imunitou nepotrebuje lieky, ani preventívne „zásahy“ do svojho imunitného systému. Náš organizmus dokáže väčšinu problémov vyriešiť vlastnými silami. Práve chemické lieky podávané niekedy nezmyselne , alebo užívané „preventívne“ narušujú harmóniu tela a ducha. V takýchto prípadoch je najlepšie obrátiť sa na klasického homeopata. Len celostný prístup , na ktorom je založená klasická homeopatia , zabezpečí optimálny výsledok.

Pozrite si na túto tému video z Ranného magazínu STV na tému “ Prevencia,očkovanie,chrípka “
Vďaka liečbe klasickou homeopatiou sa naši pacienti úplne vyliečia z alergií , o ktorých konvenčná medicína tvrdí, že sa úplne vyliečiť nedajú. Práve celostná liečba , ktorou je klasická homepatia tento problém úspešne lieči.

Potrebujete sa poradiť?
Kontaktujte nás