Homeopatiká a stres

Mnohí naši pacienti v minulosti siahli  po homeopatii aj v prípade stresu.  V lekárňach sú ponúkané homeopatiká na  jeho  zmiernenie, prípadne odstránenie.   Tento blog nie je namierený proti tomuto postupu,  pretože je to v každom prípade lepšie ako siahnuť po psycho farmakách,   prípadne alkohole , alebo cigaretách.  Otázka ale znie : dá sa takto zbaviť stresu?  Z pohľadu klasického homeopata je odpoveď nasledovná.  Len v niektorých prípadoch , ale väčšinou nie.  Je teda homeopatia neúčinná?  A odpoveď  je nasledujúca : v rukách laika väčšinou nepôsobí podľa očakávania. Výsledkom býva sklamanie a  „prechod“ k niečomu „účinnejšiemu“ .

Stres je sprievodným javom našej doby.  Žijeme rýchlo , očakávania sú vysoké , času na relax málo. Ako do tohto procesu môže zasiahnuť homeopatia?  Odpoveď treba hľadať v hlavnej zásade homeopatie – pohľadu na človeka ako na jednotu fyzického,  emočného a duchovného.  Preto každý problém – aj zdanlivo banálny fyzický –rieši klasický homeopat  len po analýze týchto troch aspektov.

Tak je  to aj v prípade stresu, ktorý  je v ponímaní homeopatie  závažným problémom .  Každý z nás inak reaguje na podnety okolia, preto analýza pacientovho stavu a hľadanie správneho postupu musí byť prísne individuálne a jedinečné. A výsledkom  nemôže byť  podanie lieku „na stres“,  lebo taký univerzálny  a  účinný liek v homeopatii neexistuje.  A zrejme výsledkom nebude  iba jedna návšteva homeopata.  Pretože otázka  odstránenia stresu a jeho následkov býva proces  dlhodobejší. Výsledkom by mala byť harmonizácia osobnosti pacienta.  Vo väčšine úspešných postupov sprevádza túto harmonizáciu aj radikálna zmena životného štýlu a prehodnotenie priorít.  Mnohí sa ale nechcú vzdať  zabehaných „koľají“  , prípadne výhod doterajšieho životného štýlu a budú opakovane navštevovať  homeopata ,  alebo  liečbu vzdajú.  Na rozdiel od alopatickej liečby , kde pacient prekladá zodpovednosť na lekára , v homeopatii je pacient sám zodpovedný za svoj zdravotný stav. Homeopat tým,  že stanoví správny postup a liek zároveň pacientovi vysvetlí , čo ho priviedlo do patológie a aké sú cesty k vyzdraveniu.  Homeopatia je cesta postupného návratu k harmónii a zdraviu,  na rozdiel od alopatie,  ktorá liekom prekryje  patologický stav , ale samotnú príčinu neodstráni.  Tým že naďalej pôsobia pôvodné podnety sa organizmus dostáva do hlbšej patológie, ktorá sa prejaví  v budúcnosti  inou chorobou. Ak sa táto opäť prekryje alopatickým /chemickým/ liekom,  posunie patológiu ďalej, do závažnejších foriem. Preto je potrebné sa zamyslieť a otočiť kormidlo späť, kým je ešte možnosť  liečby.

Príkladom dlhodobého  potláčania patologických zmien je krajina s najrozvinutejším zdravotníctvom na svete- USA .  Dlhodobým pôsobením  chemických liekov na väčšinu obyvateľstva sa môže pochváliť svetovými prvenstvami  v takých chorobách ako je  „Alzheimer“ , curovka , „Parkinson“ , autizmus…všemožné alergie  a chronické ochorenia .Pomaly každý aktívny Američan má svojho psychoterapeuta a berie lieky  ….a hlavne tie, ktoré ovplyvňujú psychiku.  Uvedené choroby sa stávajú epidémiou súčasnosti a homeopatia je jednoznačne toho názoru, že sa jedná o výsledok dlhodobého potláčania  patológie  chemickou liečbou . A väčšina z nich je spojená s patológiou na úrovni psychiky,  čo je z pohľadu homeopata tá najzávažnejšia patológia postihujúca osobnosť.

Potrebujete sa poradiť?
Kontaktujte nás