Klasická homeopatia a profilaxia /prevencia/

Skúsme sa zamyslieť nad profilaxiou. Ak ste čítali článok o vzťahu homeopatie k očkovaniu , neuniklo vašej pozornosti, že stále je zdôrazňovaná individualita pacienta. Už zakladateľ homeopatie Samuel Hahnemann v 19.storčí tvrdil , že neexitujú choroby, ale konkrétni chorí ľudia. Ani klasická homeopatia nepovažuje za pôvodcu choroby baktérie, vírusy, alergény atď. –  príčinou je vždy nedostatočná schopnosť nášho imunitného systému vyvolať patričnú obrannú reakciu. Preto aj plošná profilaxia je z pohľadu klasického homeopata nezmysel. Žiaľ dnešný farmaceutický homeopatický biznis vyvoláva zdanie, že profilaxia je užívaním správnych homeopatík možná, ba priam nutná.
Skúsme sa zamyslieť nad racionálnosťou tohto tvrdenia. Ak vychádzame zo zásady, že podstatou homeopatickej liečby je indikovanie individuálneho – „šitého na mieru“ homeopatického lieku, tak vyššie uvedená plošná profilaxia, aj keď formou homeopatík nemá logiku. Mnohí budú oponovať, že majú skúsenosť, že pravidelným profilaktickým užívaním homeopatík sa už roky vedia brániť napríklad ochoreniu na chrípku. Toto tvrdenie je pravdivé len čiastočne. Homeopatický farmaceutický biznis je postavený väčšinou na viaczložkových liekoch /viac homeopatík v jednom podaní/. Klasická homeopatia má zásadu – v jednom čase jeden liek . Čiže z tohto pohľadu nemôže súhlasiť s týmito koktejlami namiešanými „na chrípku“ , „na pečeň“, „na alergiu“ atď. Ale prečo v praxi vidíme niekedy výsledok? Každý homeopatický liek , aj nepresne , alebo približne stanovený „nabudí“ náš imunitný systém a tento , napriek predchádzajúcej patológii dokáže podať určitý výkon. Nie je to však kvalitatívny posun , ktorý môže zabezpečiť v homeopatii len individuálna liečba stanovením individuálneho lieku. Preto aj hovoríme o homeopatickom farmaceutickom biznise. Tým, že sme nabádaní užívať niekoľko krát denne a celé balenia nepostupujeme v súlade s homeopatiou. Klasická homeopatia nepodáva lieky touto formou. Podanie je jedno rázové a dalo by sa prirovnať napríklad k programovaniu vášho počítača. Ak máme na diskete program, tak ho v počítači stačí spustiť len jeden krát. Opakované spúšťanie kvalitu programu neovplyvní. Preto klasická homeopatia nepovažuje opakované podania za potrebné a keď aj , tak vo veľmi špeciálnych postupoch v prípade chronických onemocnení. To si ale žiada veľmi skúseného a erudovaného klasického homeopata.
Preto klasická homeopatia neuznáva homeopatickú profilaxiu. Mnohí však aj na radu svojho lekára budú tvrdiť, že pomáha a nedajú sa presvedčiť. Z pohľadu menšieho zla je to vždy lepšie , ako chemický liek, ale správne to nie je. Ak máme hovoriť o správnom postupe , tak klasický homeopat je proti takémuto chápaniu budovania imunitného systému. Podávaním viaczložkových prípravkov je imunitný systém vystavený rôznorodým impulzom. Aj keď každý vzatý sám osebe môže byť prínosom, v kumulatívnej podobe hrozí skôr disharmóniou ako poriadkom. A neplatí tu tvrdenie, že homeopatia je neškodná. To je tvrdenie laikov a alibistov. Predstavte si situáciu, že si doma pustíte naraz klasickú hudbu, spolu s „ľudovkami“ a do toho nejaký „hard rock“ . Výsledok by bol ten, že asi by ste z domu utiekli. Presne to je aj výsledná reakcia vášho imunitného systému. S tým rozdielom, že nemá kam utiecť.
Klasická homeopatia má ešte jednu zásadu- tvrdí , že zodpovednosť za svoje zdravie musí prevziať na seba každý sám. A je na našom rozhodnutí prijať , alebo odmietnuť vyššie uvedenú logiku.

Video k tejto téme:

Potrebujete sa poradiť?
Kontaktujte nás