Očkovanie a klasická homeopatia

Očkovanie a klasická homeopatia

/ Spracované podľa prednášky Georga Vithoulkasa – gréckeho klasického homeopata /

Očkovanie mnohí uvádzajú ako príklad „homeopatického“ postupu, čiže použitia princípu „podobné podobným“. Tento povrchný pohľad je hlboký omyl. Očkovanie je totiž aplikované na všetkých bez ohľadu na jeho individualitu. A klasická homeopatia je postavená práve na jedinečnosti a individualite pacienta. Z pohľadu klasického homeopata je očkovanie veľmi nebezpečné.
Skúsme si tento problém rozobrať podrobnejšie. Očkovanie, ako ho uplatňuje medicína dnes , neskúma konkrétneho pacienta. Nezohľadňuje jeho náchylnosť na ochorenia , neskúma dedičnosť a individuálnu dispozíciu na ochorenia určitého typu. Preto podanie vakcíny môže vyvolať hlboké narušenie zdravia pacienta. Pretože väčšina povinných očkovaní sa deje v rannom veku , je tento postup ešte nebezpečnejší.
Po podaní očkovacej vakcíny sa objavia v zásade dve reakcie:
A. Očkovanie sa „ujme“ , to znamená že je určitý stupeň reakcie
B. Nie je žiadna reakcia

B : Začneme tou druhou. Klasická homeopatia vyhodnocuje absenciu reakcie nasledovne:
1. Veľmi zdravý organizmus
2. Hlboká patológia
Zdanlivo protichodné hodnotenie , vysvetlenie je nasledovné:
1. Ak je organizmus zdravý , tak si poradí s chorobou aj bez vakcinácie, očkovanie je teda zbytočné.
2. Ak je však patológia hlboká , organizmus je postihnutý na hlbšej úrovni patológie, ako je cielená vakcína a na podnet nereaguje, pretože boj o zdravie prebieha na hlbšej úrovni. Toto by sa dalo prirovnať k obrane stredovekého hradu – ak sa bojuje o vnútorné hradby, nepriateľ už prenikol do mesta a boj o vonkajšie hradby je nepodstatný. Ako však absenciu reakcie vyhodnotí medicína? Opakovaním vakcinácie. Skúste sa z pohľadu vyššie uvedenej logiky zamyslieť nad následkami.

A : Venujme sa teraz prvej reakcii – očkovanie „bolo úspešné“. Sú možné nasledovné reakcie:
1. Mierna reakcia
2. Silná reakcia, s horúčkou a sprievodnými symptómami.
3. Veľmi silná reakcia s komplikáciami.
Aký je pohľad klasického homeopata?
1. V prípade miernej reakcie obranný mechanizmus nie je dosť silný , aby sa vyrovnal s nemocou a reaguje slabo. Choroba vplýva na budúce zhoršenie zdravia a presúva sa „hlbšie“ do organizmu. Preto takýto pacient obyčajne nereaguje na opakovanú vakcináciu a stáva sa z neho v dôsledku očkovania pacient s hlbokou patológiou.
2. Druhý prípad silnej reakcie hovorí o dobrej reakcii organizmu. Žiaľ , takéto vyhodnotenie býva najčastejšie u detí , ktorých obranný mechanizmus nebol ešte vážnejšie oslabený. Medicína tento prípad vyhodnocuje ako úspešný z pohľadu vakcinácie. Pre klasického homeopata by jediným prejavom zdravia bola nulová reakcia na vakcínu v prípade zdravého jedinca. / Nezabúdajme na to , že pre homeopata je pacient vždy jedinečný , preto aj vyhodnotenie reakcie nemôže byť paušálne a v prípade absencie reakcie ja tu aj druhá možnosť hlbokej patológie/. Silná reakcia však pre homeopata znamená , že takýto pacient je náchylný na daný typ onemocnenia a v prípade ak bude tomuto ochoreniu vystavený , môže ochorieť napriek očkovaniu. Čiže účinnosť vakcinácie je otázna.
3. Tretí prípad je reakcia s komplikáciami. O týchto dôsledkoch medicína cudne mlčí. Z pohľadu homeopata je táto reakcia dôkazom absencie obranného mechanizmu. Tento prípad je z pohľadu „zdravia“ očkovaného najhorší, pretože následkom vakcinácie dochádza k vzniku vážnych chronických stavov. Ich vznik sa datuje od vakcinácie a každý z nás podobné prípady pozná. Málokedy ale medicína prizná , že patológia je dôsledok vakcinácie, pretože dôsledky sú obyčajne „z iného súdka“ , ako bola vakcinácia. Pre homeopata je logická súvislosť nespochybniteľná, pretože celostný pohľad na človeka hovorí o previazanosti fyzického , emočného a psychického. Preto napríklad veľa detí po podaní „hexa“ vakcíny zmení svoje správanie a v lepšom prípade sa z nich stanú hyperaktívni pacienti. V horších prípadoch ide o hlbšie poškodenia reprezentované napríklad autizmom.

Homeopatia preto očkovanie jednoznačne odmieta a zo svojho pohľadu vidí nasledovné riešenie: individuálnym prístupom k vyhodnoteniu zdravotného stavu každého začať s upevňovaním imunity tak , aby nedošlo k prípadnému ochoreniu. V prípade ak k ochoreniu príde , jeho priebeh a liečba by mala byť zvládnutá vlastnými silami organizmu. Neutešujme sa myšlienkou a tvrdením , že vďaka očkovaniam väčšina „metiel“ bola minimalizovaná. Pohľad môže byť aj dramatickejší – ako dôsledok pôsobenia chemických liekov a systematickej vakcinácie sa mnohí nachádzajú za hranicou patológie, kedy reakcia na podnety je minimálna až nulová. A to je pohľad, ktorý síce robí z klasických homeopatov kacírov súčasnosti , ale vystihuje dnešný „civilizovaný“ svet. Dôkazom sú prevládajúce „diagnózy“ nášho „zaočkovaného“ sveta , ktoré sa pohybujú v oblastiach alergií, chronických chorôb a – čo je najhoršie – emočných a psychických porúch. Na dokreslenie – homeopatia rozoznáva tri roviny , kde sa prejavuje patológia – fyzickú, emočnú a psychickú. Najhlbšou patológiou je psychická. Pre lepšie pochopenie zas príklad stredovekého hradu. Sídlo panovníka bolo až za vnútornými hradbami. Preto museli útočníci najprv dobyť vonkajšie a neskôr aj niekoľko ďalších obranných valov . Centrum / psychika / bolo treba brániť až po prekonaní ostatných prekážok. V tomto prirovnaní je treba vidieť tú okolnosť, že mnohí pacienti reprezentujú „skoro dobytú“ pevnosť a bránia už len „sídlo panovníka“. Podľa štatistík zverejnených aj v médiách bolo v roku 2018 na Slovensku predaných cez 20 miliónov  balení liekov na psychické problémy. Tu je evidentné smerovanie celkovej patológie obyvateľstva a dôkaz toho , že veľa problémov sa už neprejavuje na úrovni fyzického tela, ale na emočnej a psychickej úrovni osobnosti. Pred týmto smerovaním už dávno vystríhal svetovú verejnosť Profesor George Vithoulkas , známy grécky klasický homeopat, vo svojom prejave pri odovzdávaní Alternatívnej Nobelovej Ceny za Homeopatiu v roku 1996. Vtedy jeho hodnoteniu najviac zodpovedala americká populácia. Dnes po takmer dvoch desaťročiach už aj Slovensko vykazuje podobné štatistiky.

Video k tejto téme:

Potrebujete sa poradiť?
Kontaktujte nás