Anticipačná úzkosť, hnačky

Klasická homeopatia dostala svoj prívlastok klasická , aby bola jasne odlíšená od iných koncepcií homeopatie. Napríklad francúzskej, revolučnej, kvantovej atď. Poslaním klasickej homeopatie je celostné liečenie človeka, t.j. také, ktoré chápe, že myseľ a telo fungujú vzájomne, a preto ich nemožno pri liečení oddeľovať. Podáva sa tzv. konštitučný, individuálny liek, ktorý lieči psychické následky tráum /uchované v podvedomí/ a ich prejavy na tele, t.j. choroby .

Mladý muž sa rozhodol pre homeopatickú liečbu. Bol viditeľne nervózny, jeho nepokoj z neho priam sršal. Pracoval ako predajca v jednej renomovanej firme a boli na neho kladené vysoké nároky. Cítil sa ako štvanec. Pociťoval napätie, chvenie v žalúdku a často ho „preháňalo“. Hlavne pred schôdzkou s klientom. „Je to hrozný život!“ -posťažoval si. Príčinou jeho ochorenia bola anticipačná úzkosť. Bol v sústavnom časovom strese. Na túto psychickú príčinu, na ochorenie z úzkosti, zo vzrušenia a trémy, dostal aj liek. Len jedinú dávku lieku, /podaného na základe podobnosti/, ktorá vyvolala reakciu, následkom ktorej sa vyprovokovali samo liečiace pochody v tele. Už o 2 mesiace na kontrole bol výrazne pokojnejší a frekvencia jeho hnačiek sa znížila o polovicu. Po ďalšej zvýšenej dávke lieku sa dostával postupne do pohodového psychického stavu a následne sa liečilo aj telo. Vyliečením jeho úzkosti sa úplne vyliečili aj jeho hnačky. Bol tomu nesmierne rád, lebo jeho existencia v práci bola už ohrozená.

Potrebujete sa poradiť?
Kontaktujte nás