Chronická zápcha

Homeopatia je vedecká disciplína, ktorá využíva pre stanovenie diagnózy prejavy pacienta.Všíma si fyziognómiu, gestikuláciu, hlas, atď.Ale hlavne jeho vnútornú výpoveď. Klasický homeopat sa zameriava hlavne na psychickú príčinu ochorenia, nie na príznak, či chorobu.Podáva celostný, tzv.konštitučný liek, / len jedno podanie, nič viac/, ktorý naštartuje ozdravnú reakciu a vylieči postupne všetky choroby, ktorými pacient trpí.
Navštívili ma rodičia 5 r. dievčatka, ktoré už 3. krát podstúpilo operáciu hrubého čreva kvôli stále sa opakujúcim chronickým zápcham.Už samotný dramatický príchod naznačoval, že rodina prežíva veľký strach o jej zdravie.Pri príchode sa malá bála, plakala, vzpierala sa, keďže s lekármi už zažila nemalé traumy.Strach ju opadol, keď zistila, že nie je v ambulancii, ale v domácom prostredí, kde ju vítal psík a teta bez bieleho plášťa./Je to hlavná zásada, ktorú by mal klas. homeopat dodržiavať/. Keď sa skľudnili, zistila som, že dievčatko je pod „drobnohľadom “ svojich rodičov, ktorí veľmi úzkostlivo pozorovali každý jej pohyb, keďže ju mali už v pozdejšom veku. A v tom bol kameň úrazu.Úzkosť matky sa preniesla už v gravidite do plodu,nakoľko im už predtým tragicky zahynulo staršie dieťa.Šlo o ochorenie z úzkosti, čím utrpeli obidve, matka aj dcérka.Zápchy boli následkom tejto úzkosti.Až po podaní konštitučného lieku, odstraňujúceho túto psychickú príčinu,sa zápcha postupne vyliečila. Súčasne však bolo treba podať liek i matke, aby aj ona zmenila svoj vzorec správania a neprenášala úzkosti na dieťa.

Potrebujete sa poradiť?
Kontaktujte nás