Cysty vaječníkov , prsníkov

Veľmi často sa na nás obracajú väčšinou mladé ženy, ktoré majú problémy

s cystami. Obyčajne sa chcú vyhnúť operácii. Aj sa vyhnú. Tvrdíme stále to,

čo je hlavnou tézou homeopatie: „ Neliečme chorobu, ale človeka, jeho choroba

začína v mysli.“

Uvediem príklad : Mladá žena, túžiaca po dieťatku pri gynekologickej prehliadke

sa dozvedela, že cysty na vaječníkoch musia byť zoperované, lebo bránia počatiu.

Žila neuspokojivý život s predošlým partnerom, kedy hádky, hrubé chovanie a

psychické týranie boli takmer každodenným programom. Rozišla sa s ním a po čase

si našla nového partnera, s ktorým si plánovali dieťa. Príčinou cýst boli nezhody,

strach, nepochopenie, neradostné spolužitie s prvým partnerom a následkom tohto

boli cysty. /Niekedy takéto prejavy bývajú i na prsiach žien./ Bolo potrebné

vyharmonizovať psychiku ženy, dostať do rovnováhy to, čo rokmi utrpelo. Choroba

je totiž len signalizáciou stavu vedomia. Doporučením správneho, osobnostného

lieku, / substancia z prírody /, sa postupnými krokmi vyliečila jej poranená duša a

súčasne sa vyliečili aj cysty.

Potrebujete sa poradiť?
Kontaktujte nás