Depresie

Najčastejšou diagnózou, s ktorou sa na nás ľudia obracajú v poslednom

čase je depresia. Hovoria o bezútešnosti, apatii, smútku. O tom, že  sa vytratila

radosť z ich života. Príkladov zo života je v poslednom čase veľmi veľa. Spomeniem

niektoré osobnosti, ktoré nás práve preto opustili. Speváci : Ivetka Bartošová,

Peter Muk , George Michael , Michael Jacson , Elvis Presley, Marilyn Monroe ,

hudobný skladateľ Karel Sloboda, herci Miloš Kopecký, Vlastimil Brodský, Vladimír Muller,

Ivan Mistrík a mnohí mladí ľudia / v puberte, či v čase prudkých hormonálnych zmien /

o ktorých sa dozvedáme od klientov našej homeopatickej kliniky.

Klasickí homeopati, stúpenci pôvodnej Hahnemannovej homeopatie

pomáhame takýmto luďom,  pretože za ich problémom hľadáme podnet, príčinu,

ktorá to spôsobila a na túto podávame liek aj vzhľadom na iné jedinečnosti

osobnosti. Jedná sa o homeopatické inerviu, ktoré umožní homeopatovi nájsť

celostný, osobnostný liek.

Prečo to však píšem? Hlavne kvôli tomu, že  väčšina z nich prichádza veľmi

neskoro. Berú lieky od lekárov na diagnózu 10 -15 r. Cítia sa stále horšie,

dostavuje sa  sebevražedná depresia. Predstavte si fakt, že lieky, ktoré berú, sú na

odstránenie príznaku, čiže depresie, na potlačenie, aby ju necítili, nie na liečenie.

Štandardná medicína – alopatia, totiž lieči nesprávne. Lieči dôsledok a nie príčinu.

Zatláča psychickú bolesť do vnútra človeka a prehlbuje ju. A homeopat môže

prijať takéhoto človeka max. do 5r. trvajúcej medikamentóznej liečby. Prečo?

Podaním homeopatického lieku na podstatu, psychickú príčinu, imunitný systém

spustí celostnú ozdravnú reakciu. V prvom rade ošetruje psychiku a „čistí hlavu“.

A v tomto prípade to bolí. Robíme to postupnými, pomalými krôčkami, aby to, čo sa

dostáva postupne von / smútky, plač, apatia, bolesti duše / sa dalo vydržať.

A tu je moje memento : Príďte včas, lebo môže byť neskoro ! Všímajte si svojich

blízkych a priateľov a odporučte im správnu liečbu, pokým to ešte tak nebolí.

Potrebujete sa poradiť?
Kontaktujte nás