Helicobacter pyroli

Baktéria, ktorá spôsobuje bolesti žalúdka a nedá sa len tak ľahko zničiť. Do mojej ambulancie homeopata prichádza v poslednom čase hodne takto sužovaných pacientov. Napriek antibiotickej liečbe baktéria odoláva.

Mám na to jedinú odpoveď : „ Nehľadajme nepriateľa vonku, ale vnútri. Ten hlavný nepriateľ je náš imunitný systém, ktorý si nevie poradiť s baktériou.“
Preto cieľom terapeuta musí byť budovanie imunitného systému a to tak silného, aby si poradil s akoukoľvek baktériou, vírusom, či nákazou. Je nesprávne liečiť dôsledok.
Práve o takéto liečenie ma požiadal zúfalý muž. Mojou úlohou bolo vypátrať, čo oslabuje jeho imunitný systém. Keďže nič nenastáva bez príčiny a v 95 percentách sú pôvodom všetkých našich problémov naše postoje, chovanie , emočné, či psychické problémy, zisťovala som príčinu v jeho prípade.
Trápil sa dlhodobo tým, že matka viac inklinovala k sestre a jej rodine. Jeho deťom nevenovala ani štvrtinu pozornosti, v porovnaní so sestrinými deťmi. Nevedel pochopiť ani prepis jej bytu na sestru. Nech by čokoľvek urobil, či priniesol jej darček, neprejavila radosť. Cítil sa odstrčený a veľmi rozhorčený. Hneval sa natoľko, že prerušil s nimi vzťah.
Tento pán vnímal svet cez svoj hnev a krivdu a to ho poznačilo. Choroba, to je len signalizácia stavu nášho vedomia. Príčina bola odhalená. Odporučila som liek, ktorý mu pomohol zharmonizovať tak myseľ ako aj telo, keďže spolu súvisia . Tento individuálny liek v jedinom podaní / možno to prirovnať k vakcinácii /, ho zbavil „nezdravého“ vzorca chovania, zbavil ho negatívnych emócií. Jeho prerod nastal už po dvoch mesiacoch, kedy na kontrole konštatoval, že matka určite vie, čo robí.“ Nemôžem sa na ňu hnevať, že cíti viac so sestrou, veď spolu žijú, sestra sa o ňu stará…. Spôsobil som si to sám svojou vypočítavosťou a lakomosťou a mama to vycítila. Som rád, že si oni dve rozumejú.“
S prerodom psychickým nastal aj prerod telesný. Pre imunitný systém to bola „ injekcia“ a tento si poradil aj s Helicobacterom a tým sa vyliečil aj z chronických bolestí žalúdka. Iba takýmto celostným prístupom liečenia možno dosiahnuť absolútne vyliečenie i takých chorôb, ktoré štandardná medicína označuje za chronické.

Potrebujete sa poradiť?
Kontaktujte nás