Laktózová intolerancia

Každý piaty slovák trpí na laktózovú intoleranciu. Laktózová intolernacia – čiže neznášanlivosť mliečneho cukru  je veľmi časté ochorenie vyskytujúce sa v každom veku. Veľa  ľudí si toto  ochorenie  mýli s  alergiou na  kravské mlieko. V tomto prípade sa  nejedná o alergiu, ale o enzymatickú poruchu, pri ktorej chýba, alebo nefunguje enzým laktáza, ktorý štiepi zložený mliečny cukor na jednoduché zložky, ktoré telo na rozdiel od ich zloženej formy ľahko strávi.

Klasická homeopatia svojim celostným prístupom tento problém vylieči.

Potrebujete sa poradiť?
Kontaktujte nás