Oneskorený vývin reči a homeopatia

Ak vaše dieťa ešte nezačalo rozprávať, tak cielený individuálny  homeopatický liek veľmi efektívne a rýchlo zriadi nápravu.

Vzdelaný  homeopat  totiž nekladie akcent na poruchu reči, ale na odstránenie príčiny. V  HomeoClinic s.r.o  homeopatickým interviom  zisťujeme  všetky okolnosti vplývajúce na celostný vývin dieťaťa, akými sú rodinná anamnéza, prenatálny vývoj, pôrod, sociálna adaptabilita, jeho celkový zdravotný stav, ako aj doterajšie medikamentózne  vplyvy / očkovanie, alebo iné lieky/.Správny homeopat musí rešpektovať hlavný zákon homeopatie :“ Neliečme chorobu, ale človeka, jeho choroba začína v mysli.“ Získaním tiež jedinečných symptómov týkajúcich sa stravy, spánku, emočnej senzibility atď., stanovuje individuálny liek.

Pôvodná Hahnemannova  homeopatia je ucelený systém  liečby,  kedy sa podáva  liek na základe súhrnu symptómov  tela a duše. Liek je netoxický, prírodná  subtancia a keďže sa podáva na základe podobnosti,  možno ho prirovnať vakcinácii. Takto určený liek silne posilní imunitný systém, čím sa spustí samoliečebný proces  a úspešnosť liečby je takýmto prístupom  zaručená.

V.Golská  RSHom.,  HomeoClinic s.r.o

Potrebujete sa poradiť?
Kontaktujte nás