ŠIKANA a homeopatiká na psychické následky

Začal sa školský rok a už sa na našej homeopatickej klinike lieči opäť niekoľko detí, ktoré majú zdravotné problémy, spôsobené psychickým terorom – šikanou. Prejavuje sa to plačlivosťou detí, keď odmietajú ísť do škôl, či škôlok, alebo bolesťou brucha / veľmi častý zjav /, bolesťami  hlavy, zvracaním, koktraním,  hnačkovaním, smútkom….Doma sa obyčajne nezdôverujú ako trpia, lebo sa to buď rodičmi bagatelizuje, alebo opak, zväličuje návštevou školy, či učiteľky, čo je pre nich ďalší stres.
Šikane sa však nevyhnú ani dospelí.Či je to v práci, či doma. Stáva sa, že riešime i tu psychické následky. V prípade šikany
utrpí obyčajne ego osobnosti.Obete strácajú vlastné sebavedomie, stávajú sa plachými, utiahnutými,depresívnymi, alebo opak, agresívnymi voči slabším jedincom v blízkom okolí. V tomto prípade sa jedná o kompenzáciu, snahu získať opätovne sebavedomie.
Z uvedeného vyplýva, že nie je možné odporučiť jedno a to isté homeopatikum pre všetkých, ale výrazne individualizovať liek na základe prejavov tela i mysle postihnutého. Na to slúží homeopatické interviu. A tu neraz zostávajú rodičia prekvapení, keď my terapeuti, cielenými psychologickými otázkami, vďaka nášmu homeopatickému vzdelaniu, dokážeme odhaliť príčinu utrpenia  ich dieťaťa, o ktorej nič netušili. Neraz uvažujú s výmenou školy. Pýtame sa, či budú mať garanciu, že sa to nezopakuje.
Výsledky po podaní lieku sa dostavujú veľmi rýchlo.O niekoľko týždňov sa na kontrole dozvieme, že : “  Už som sa nedal, pobil som sa a už mi dá pokoj !“ Vydobijú si stratenú autoritu. Súčasne s vyliečením v psychike, sa dostaví aj vyliečnie telesných, sprievodných príznakov.

V.Golská RSHom

Potrebujete sa poradiť?
Kontaktujte nás