Syndróm vyhorenia

Chronický únavový syndróm – vyčerpanie,  „vyhorenie“  a homeopatia

     Vyhorenie patrí k jednej z najčastejších a najúspešnejšie liečebných neduhov  na našej HomeoClinic. Už o 2 týždne pocíti pacient veľký prílev energie a znovu objavenie radosti z bytia.

     Klasická homeopatia prináša komplexné liečenie tak psychiky, ako aj orgánovej sféry človeka. Nezameriava sa len na diagnózu, ale hlavne na príčinné ochorenie tak, ako to vyjadruje hlavné poslanie homeopatie : „Neliečme chorobu , ale človeka , jeho choroba začína v mysli“. Iba harmóniou tela a duše je možné docieliť vyliečenie.

       Dnešná doba prináša svoje obete. Ľudia aby udržali krok so súčasnými požiadavkami na nich kladenými  v práci, v rodine, či s technickými vymoženosťami  a ich ovládaním, musia vynakladať enormné úsilie. Konkurenčný boj, snaha o prežitie, orientácia v sociálnom živote, profesijné zameranie, to všetko nám dáva zabrať. Obyčajne z tohto začarovaného kruhu vypadneme, až keď nás z neho vyradí naše zdravie.

     V takomto stave našu homeopatickú kliniku najčastejšie navštevujú hlavne vyčerpaní manažéri, marketingoví pracovníci, riaditelia, advokáti, ale aj vyčerpané matky, či radoví pracovníci , ba aj ambiciózni študenti. Sťažujú sa na nespavosť, únavu, prepracovanosť, neschopnosť sústrediť sa, nervozitu, alebo apatiu, ktoré bývajú umocnené rôznymi pridruženými chorobami. Liekom  /netoxickým, prírodnou substanciou/, šitým na mieru, individualizovanou osobnostnou liečbou, dokážeme  takto vyčerpaných ľudí vyliečiť. Vráti sa im energia, vyliečia sa nervy, získajú stratený nadhľad a dostaví sa  kľud v jednaní. Stratí sa výbušnosť a vylieči sa fyzická vyčerpanosť.

Potrebujete sa poradiť?
Kontaktujte nás