Vyčerpanosť, celková paralýza

Bolesť duše zanechala zjavné stopy na tvári ženy, ktorá ma navštívila. Prvé, čo si klasický homeopat všíma, je celkový vzhľad, fyziognómia, osobitosti človeka, celkové správanie, reč, farba hlasu, gestikulácia…

Videla som skleslosť, smútok, vrásky dokresľujúce utrpenie. Pomaly, so slabým hlasom, ťažko hľadajúc slová , začala líčiť svoje problémy.

Starosti  podnikateľa zažívala každodenne. Musela sa starať sústavne o propagáciu svojej činnosti, byť pozitívne naladená, keďže robila v službách. Chod domácnosti bol tiež na jej pleciach, lebo manžel sa venoval stavbe nového domu.  Ako dcéra, cítila veľkú povinnosť voči  matke, umiestnenej v Domove seniorov .Bolo ju treba  brávať von, aby nemala pocit izolovanosti. Ležalo jej to na srdci najviac zo všetkých troch súrodencov, ktorí sa uspokojovali s príležitostnou návštevou matky. Dva roky suplovala svojich príbuzných, keď mamičku začali „ opúšťať “ mentálne sily. Nasledoval pobyt v nemocnici s vyčerpávajúcimi každodennými návštevami, s kŕmením, rozhovormi, keďže  mama upadla do bdelej kómy. O dva mesiace však zomrela. No a potom sa to všetko prevalilo .Trpela výčitkami svedomia, že mohla urobiť pre mamu viac, že nemali ju dať do domova a nemusela zomrieť osamotená…

Začala trpieť nespavosťou, lebo všetko sa jej premieľalo v hlave stále dokola a nevedela sa z toho vymaniť.

Najprv začala brať hypnotiká. Zo začiatku pomáhali. Neskôr nie. Prišla, keď bol stav kritický. Mozog jej vypovedal službu. Dostavila sa  totálna nespavosť s brnením mozgu a končatín. Zasiahla som akútnym liekom. Okamžite  sa obnovil spánok a všetky vitálne funkcie. Ďalším liekom som pomohla jej duši a psychike vyrovnať sa  so žiaľom a celkovým vyčerpaním. Jej znovuzrodenie pokladala za zázrak, keďže doslova „ prišla o rozum“ zo žiaľu a vyčerpania. Sama som bola s výsledkom nesmierne spokojná, keďže prišla „ v hodine dvanástej“!

 

Potrebujete sa poradiť?
Kontaktujte nás