Zničujúci žiaľ – sebevražedná depresia,nespavosť,bolesť žalúdka,rapídne chudnutie,rakovina.

Navštívila ma matka.Zomrela jej 27 r.dcéra.Po 9rokov trvajúcej symptomatickej liečbe štandardnou medicínou, ktorá jej chemickými účinkami len prehlbovala postupné utrpenie od fyzických problémov po psychické, si siahla sama na život.
Vravela mi, že sa teraz i ona nachádza presne v takom psychicky ťažkom stave,v akom bola i dcéra.Plače, nespí, nevie sa na nič sústrediť.Nič nemôže jesť, má pocit kameňa v žalúdku.Chce zomrieť, lebo stále prežíva bolesť,beznádej,strach a zúfalstvo svojej trpiacej dcéry…

Podala som akútny liek.Liek na príčinu jej ochorenia, na najväčší žiaľ na svete, spôsobený úmrtím milovaného dieťaťa. Milosrdný liek, ktorý ju vyviedol z bludného kruhu,zo zacyklenia. Jej stav bolo možno prirovnať človeku, nachádzajúcemu sa v tmavej jaskyni, z ktorej nie je možné nájsť východ… Liek jej ukázal svetlo. Nachádzala sa v presnom „obraze“ lieku na rakovinu. Takúto patológiu vie vyvolať zničujúci žiaľ ! Prišla ešte včas.Zachránila sa, vyliečila sa.Po 2 mes.mi povedala, že má ešte syna a že má pre koho žiť… A ja som dodala,že sa s dcérou ešte iste stretne… Po 6 mes. sa vyliečili aj ostatné somatické /telesné/ problémy.
Dostala 2 guľôčky lieku, 3 x po 1/2 hod., nič viac. Liek spustil ozdravnú reakciu v tele. Takto funguje similimum, tzv. konštitučný liek, konkrétne stanovený na individualitu človeka a na príčinu jeho ochorenia.Takto funguje Hahnemannova klasická homeopatia, holistická /celostná / terapia.

Potrebujete sa poradiť?
Kontaktujte nás