Cena liečby

Táto otázka je najčastejšie vyhľadávaná na všetkých stránkach. Odpovedať na to, koľko bude stáť liečba nie je jednoduché. Klasická homeopatia je liečba komplexná, čiže počas nej sa nezameriava len na problém s ktorým sa na nás pacient obracia. Klasický homeopat nelieči chorobu , ale človeka – jeho celkový stav. Pretože každý z nás je jedinečný , aj naše choroby vyžadujú individuálny prístup.

Celkový zdravotný stav sa dá posúdiť až po absolvovaní prvého vyšetrenia – interview. Tak isto prognóza trvania liečby a jej celková cena sa dá vysloviť až po poznaní celkového stavu pacienta.

Klasický homeopat nelieči diagnózu, preto nie je možné paušálne vysloviť taxu za vyšetrenie , alebo kontrolu. Práve tým sa klasická homeopatia líši od ostatných „smerov“ v homeopatii.

Pomocou pre našich pacientov je možnosť objednať sa na konzultáciu , kde homeopat vo všeobecnosti zistí o aký problém ide. Konzultácia trvá približne 30 minút a stojí 30 Eur. Samotná liečba sa začína prvým vyšetrením, ktoré trvá cca 1 hodinu. Ak sa po konzultácii pacient rozhodne pre liečbu, tak sa mu čiastka 30 Eur za konzultáciu odpočíta od ceny prvého vyšetrenia. Po prvom vyšetrení je o mesiac prvá kontrola, ktorá je zdarma.

Prečo hovoríme o „klasickej“ homeopatii?

Pôvodná homeopatia Samuela Hahnemanna je terapiou, zaoberajúcou sa celostným-holistickým liečením človeka. (Liečením psychiky a tela súčasne). Preto sa označuje ako klasická homeopatia, čo vyjadruje návrat k chápaniu homeopatie samotným Hahnemannom a jej odlíšenie od iných súčasných koncepcií homeopatie (francúzskej, kvantovej, revolučnej, doplnkovej, …).

Klasická homeopatia je v opozícii so štandardnou medicínou, t.j. alopatiou a tzv. francúzskou školou homeopatie, ktoré liečia pacienta len čiastkovo, podľa symptómu.

Choroba a homeopatia

Klasická homeopatia neoddeľuje ochorenie kože, kolena, či žalúdka a iných orgánov od psychiky. Lieči príčinu choroby, nie dôsledok. Lieči človeka, nielen jeho chorobu, či diagnózu. Klasickí homeopati sa riadia základným výrokom vyslovenom zakladateľom homeopatie, S. Hahnemannom: “Neliečim chorobu, ale človeka , jeho choroba začína v mysli.“

Na základe celkovej analýzy stanovuje homeopat individuálny liek , ktorý po jeho jednorazovom podaní naštartuje ozdravnú reakciu organizmu. /Nejedná sa o dlhodobé opakované podávanie jedného lieku, alebo niekoľkých liekov spolu/. Homeopatia takúto aplikáciu lieku prirovnáva k ochrannému očkovaniu, vakcinácii. Podaním celostného lieku, zameraného na liečenie psychickej aj fyzickej sféry, možno dosiahnuť vyliečenie i tých chorôb, pri ktorých štandardná medicína otvorene priznáva, že sú pre ňu nevyliečiteľné a preto ich nazýva chronickými.

Úspešnosť liečenia záleží však od štádia choroby v ktorom sa pacient nachádza a od celkového stavu poškodenia jeho organizmu, t.j. patológie. /Bolo by neetické napr. sľubovať vyliečenie pacientovi v poslednom štádiu ochorenia./ Tiež rozdielne šance na uzdravenie majú napr. deti a starí ľudia.

Varovanie

V praxi sa často stretnete s tým, že dostanete od homeopata kombinácie homeopatických liekov. Je to porušenie všetkých homeopatických zásad ! Citát z knihy G.Vithoulkasa – Homeopatická veda : „ Takí ľudia sa nesmú nazývať homeopatmi. Používajú homeopatické lieky, ale neaplikujú homeopatiu. Ničia dlhodobo všetkých svojich pacientov a znevažujú homeopatickú vedu !“

Klasická homeopatia a jej lieky

Klasická homeopatia využíva na liečenie lieky vyrábané z prírodných zdrojov. Sú pripravované z minerálov, rastlín, živočíšnych jedov a ľudských tkanív. Lieky sa vyrábajú riedením pôvodnej látky a jej dynamizovaním, čím možno dosiahnuť vysoko efektívny účinok na ľudský organizmus. Platí, že čím vyššie riedenie, tým silnejší účinok na organizmus.

Zdravie a homeopatia

Definícia zdravia sa v klasickej homeopatii líši od zaužívanej definície WHO /svetová zdravotnícka organizácia /. Najpresnejšie zdravie definuje svetoznámy grécky klasický homeopat George Vithoulkas:

„Zdravie znamená:

– byť oslobodený od bolesti a zažívať pocit pohody
– byť oslobodený od vášne, čo vyúsťuje do pocitu dynamického kľudu a vyrovnanosti
– byť oslobodený od sebeckosti , čo vedie k jasnosti myslenia a vnímania pravdy“