Cena liečby

Homeopatická liečba je pre mnohých neznáma téma. V samotnej homeopatii existuje niekoľko „škôl“ , čo laik nevie odlíšiť ani posúdiť.  Aby sme nášho budúceho pacienta mohli pravdivo informovať  o našich možnostiach liečby jeho problému , dĺžky liečby a jej ceny ,   ponúkame buď konzultáciu v trvaní cca 30 minút. , alebo priamo vyšetrenie so stanovením lieku . Ak sa pacient po konzultácii rozhodne pre vyšetrenie , bude mu platba za konzultáciu odpočítaná od ceny samotného vyšetrenia.

Cena konzultácie  je 30 Eur.

KONZULTÁCIA NIE JE VYŠETRENIE !

 

Cena liečby:

Cena vyšetrenia sa pohybuje v rozpätí 90 až 150 Eur – podľa zložitosti prípadu.

Cena kontroly sa pohybuje v rozpätí 70 až 120 Eur – podľa zložitosti prípadu.

V prípade veľmi ťažkých patológií je cena dohodou s vedúcim homeopatom kliniky.

 

    We speak english

    Мы говорим по русски

 

Všetci homeopati  našej Homeoclinic s.r.o. túto činnosť vykonávajú ako hlavnú činnosť a majú diplomy akreditovaných zahraničných akadémií.

Informáciu o absolvovaní akadémie v Čechách nájdete na: www.stránke českej homeopatie uvedenej nižšie – v lište je potrebné označiť „homeopaté“

Homeopatie.cz – homeopatika, alternativní medicína, zdravý životní styl

Informáciu o absolvovaní akadémie v Grécku si môžete overiť na:

https://www.vithoulkas.com/academy/diploma-holders-worldwide/Slovakia#country