Akútna liečba

V prípade,  že homeopat zistí, že stav pacienta vyžaduje okamžité riešenie, pristúpi k podaniu akútneho lieku /stáva sa v prípade , ak pacient je v šoku , má vysokú teplotu, prípadne nemôže rozprávať a nie je možné vykonať homeopatické interview – vyšetrenie /. Vtedy sa homeopat riadi symptómami, ktoré sú pre stanovenie akútneho lieku príznačné.

Následne po “ uhasení “ vzplanutia choroby sa homeopat zameria na stanovenie jeho individuálneho lieku.