Homeopatická liečba

O homeopatii v Slobodnom vysielači:

 

Prečo hovoríme o „klasickej“ homeopatii?

Pôvodná homeopatia Samuela Hahnemanna je terapiou, zaoberajúcou sa celostným-holistickým liečením človeka. (Liečením psychiky a tela súčasne). Preto sa označuje ako klasická homeopatia, čo vyjadruje návrat k chápaniu homeopatie samotným Hahnemannom a jej odlíšenie od iných súčasných koncepcií homeopatie (francúzskej, kvantovej, revolučnej, doplnkovej, …).

Klasická homeopatia je v opozícii so štandardnou medicínou, t.j. alopatiou a tzv. francúzskou školou homeopatie, ktoré liečia pacienta len čiastkovo, podľa symptómu.

Klasická homeopatia neoddeľuje ochorenie kože, kolena, či žalúdka a iných orgánov od psychiky. Lieči príčinu choroby, nie dôsledok. Lieči človeka, nielen jeho chorobu, či diagnózu. Klasickí homeopati sa riadia základným výrokom vyslovenom zakladateľom homeopatie, S. Hahnemannom: “Neliečim chorobu, ale človeka , jeho choroba začína v mysli.“

Na základe celkovej analýzy stanovuje homeopat individuálny liek , ktorý po jeho jednorazovom podaní naštartuje ozdravnú reakciu organizmu. /Nejedná sa o dlhodobé opakované podávanie jedného lieku, alebo niekoľkých liekov spolu/. Homeopatia takúto aplikáciu lieku prirovnáva k ochrannému očkovaniu, vakcinácii. Podaním celostného lieku, zameraného na liečenie psychickej aj fyzickej sféry, možno dosiahnuť vyliečenie i tých chorôb, pri ktorých štandardná medicína otvorene priznáva, že sú pre ňu nevyliečiteľné a preto ich nazýva chronickými.

Úspešnosť liečenia záleží však od štádia choroby v ktorom sa pacient nachádza a od celkového stavu poškodenia jeho organizmu, t.j. patológie. /Bolo by neetické napr. sľubovať vyliečenie pacientovi v poslednom štádiu ochorenia./ Tiež rozdielne šance na uzdravenie majú napr. deti a starí ľudia.

V praxi sa často stretnete s tým, že dostanete od homeopata kombinácie homeopatických liekov. Je to porušenie všetkých homeopatických zásad ! Citát z knihy G.Vithoulkasa – Homeopatická veda : „ Takí ľudia sa nesmú nazývať homeopatmi. Používajú homeopatické lieky, ale neaplikujú homeopatiu. Ničia dlhodobo všetkých svojich pacientov a znevažujú homeopatickú vedu !“

Klasická homeopatia využíva na liečenie lieky vyrábané z prírodných zdrojov. Sú pripravované z minerálov, rastlín, živočíšnych jedov a ľudských tkanív. Lieky sa vyrábajú riedením pôvodnej látky a jej dynamizovaním, čím možno dosiahnuť vysoko efektívny účinok na ľudský organizmus. Platí, že čím vyššie riedenie, tým silnejší účinok na organizmus.

Definícia zdravia sa v klasickej homeopatii líši od zaužívanej definície WHO /svetová zdravotnícka organizácia /. Najpresnejšie zdravie definuje svetoznámy grécky klasický homeopat George Vithoulkas:

„Zdravie znamená:

– byť oslobodený od bolesti a zažívať pocit pohody
– byť oslobodený od vášne, čo vyúsťuje do pocitu dynamického kľudu a vyrovnanosti
– byť oslobodený od sebeckosti , čo vedie k jasnosti myslenia a vnímania pravdy“