Celostná liečba

Klasická homeopatia je zo všetkých liečebných metód najhlbšou a najefektívnejšou terapiou a preto aj najviac hodnotenou. Lieči tak chronické / pokiaľ nie sú v terminálnom štádiu /, ako aj akútne zdravotné stavy.

Podstatný rozdiel oproti iným terapiám je v tom, že sa nezameriava na dôsledok. To znamená, že nelieči príznak, symptóm, či diagnózu, ale človeka ako celok. Psychicky a emočne harmonický človek s dobrou imunitou nepotrebuje lieky, ani preventívne „zásahy“ do svojho imunitného systému. Náš organizmus dokáže väčšinu problémov vyriešiť vlastnými silami. Práve chemické lieky podávané niekedy nezmyselne , alebo užívané „preventívne“ narušujú harmóniu tela a ducha. V takýchto prípadoch je najlepšie obrátiť sa na klasického homeopata. Len celostný prístup , na ktorom je založená klasická homeopatia , zabezpečí optimálny výsledok.

Vďaka liečbe klasickou homeopatiou sa naši pacienti úplne vyliečia napríklad z alergií , o ktorých konvenčná medicína tvrdí, že sa úplne vyliečiť nedajú. Práve celostná liečba , ktorou je klasická homeopatia takéto problémy úspešne lieči.