Homeopatické interview

Na počiatku liečby je potrebné absolvovať tzv. homeopatické interview, ktoré predstavuje osobné stretnutie a vzájomný dialóg.

Klasický homeopat  počúvaním pacientových  potiaží a kladením vhodne zvolených otázok pátra po psychickej príčine. Bývajú ňou emočné šoky, traumy, stresy, zážitky, naše postoje, či správanie z minulosti, ktoré spôsobili nemoc. Cieľom intervia je vytvorenie obrazu pacienta z pohľadu jeho povahových, návykových a zdravotných osobitostí. Dôležitosť sa kladie na osobný kontakt, pri ktorom si homeopat vytvára názor aj na základe mimiky, motoriky a iných pre pacienta samozrejmých prejavov. Tento krok nie je možné nahradiť telefónom, e-mailom, alebo inými médiami.