Postup liečby

Homeopat podaním len jedinej dávky lieku spôsobom, ktorý možno prirovnať k vakcinácii, či očkovaniu, naštartuje imunitný systém k vytvoreniu protilátok. Týmto sa vyprovokujú samo liečiace pochody v organizme. Liečba, keďže je globálna a lieči súhrn príznakov v mentálnej, emočnej a orgánovej sfére človeka, postupuje od najdôležitejších orgánov, k menej dôležitým. Choroba sa presúva z jadra osobnosti smerom na povrch, aj za cenu krátkodobého zhoršenia fyzických symptómov. Tieto sa nakoniec tiež vyliečia. Čas liečenia závisí od hĺbky patológie, do ktorej sa organizmus dostal.

Postup liečby by sme preto mohli zhrnúť do týchto základných pravidiel:
1 .Vyliečenie prebieha podľa určitých zákonov stanovených prírodou.
2. Vyliečenie porušovaním týchto zákonov nie je možné.
3. Neexistujú choroby ako také , sú len chorí ľudia.
4. Pretože choroba je dynamický stav, tak aj liek musí byť takým istým.
5. V každom štádiu choroby pacient potrebuje iba jeden liek. Ak takýto liek nie je stanovený , tak pacient nemôže byť vyliečený , môže sa mu len dočasne uľaviť.

Dôležitým momentom je fakt, že klasický homeopat NIKDY NEPODÁVA VIAC LIEKOV NARAZ , pretože hlavnou a nemennou zásadou hahnemannovskej homeopatie je

V JEDNOM ČASE JEDEN LIEK

Účelom liečby je očistenie pacienta, vykorenenie nemoci z jadra osobnosti smerom na povrch, odstránenie zmätku v riadiacom centre a tým následne na všetkých ostatných úrovniach. Cieľom je vyliečiť človeka od duchovnej úrovne až po povrch tela. Klasický homeopat   celostným liekom harmonizuje psychiku pacienta a lieči aj jeho fyzické problémy. Liek vymaní človeka zo zabehnutých vzorcov chovania, dostane ho zo „začarovaného kruhu“. Umožní pacientovi nadhľad,  „vnesie  svetlo“ do jeho problémov a tým mu dodá silu ich riešiť. Dá mu slobodu rozhodnúť sa vždy podľa svojej vlastnej vôle, nepodliehať tlaku okolia, nebrať na seba problémy iných .Väčšina pacientov si uvedomí, že každý je povinný žiť svoj vlastný život, že sa nemá nechať  tlačiť nikým nikam, ani v mene lásky a že nenesie zodpovednosť za úspechy či neúspechy iných. Drvivá väčšina pacientov už po 2-ch mesiacoch liečby urobí veľmi zásadné zmeny v živote .Menia zamestnanie, bydlisko, partnera, vycestujú… Práve toto je to najzásadnejšie, čo predtým nevedeli urobiť, v čom  zotrvávali, čo ich ničilo, z čoho chorľaveli. Pomohol im liek, „šitý na mieru“ a zrazu tá zmena, ktorú nevedeli predtým sami urobiť sa uskutočniť dala.
Homeopatiou možno liečiť akékoľvek akútne, či chronické choroby !!

Klasický homeopat na základe svojich skúseností vyhodnocuje priebežne postup liečby.  Niekedy  sa pacienti uspokoja aj s čiastkovými úspechmi a rozhodnú sa liečbu prerušiť. Pretože sa jedná o liečbu celostnú , väčšinou sa  pri jej prerušení stáva , že aj vyliečené problémy sa časom vrátia  , niekedy aj spolu s pacientom.

Preto rozhodnutie o prerušení liečby, alebo jej ukončení treba konzultovať so svojim homeopatom,  ktorý od začiatku  liečbu plánuje a postupuje s ohľadom na zdravotný a psychický stav pacienta.

Vo všeobecnosti platí, že  úspešnosť liečby je daná dvomi faktormi:
–         erudíciou a skúsenosťami homeopata
–         rozhodnutím pacienta a jeho spoluprácou  pri liečbe
Ani ten najlepší homeopat nebude úspešný, ak mu to neumožní sám pacient.