Osobnosť homeopata

 

…Lekár je človek, ktorý predpisuje lieky, o ktorých vie veľmi málo, na liečenie chorôb , o ktorých vie ešte menej , ľuďom , o ktorých nevie vôbec nič…“

Tento čierny humor odráža vážny problém súčasnej biotechnologickej vedeckej medicíny.

Opakom tohto prístupu je postavenie pacienta v klasickej homeopatii. Popri množstve sporov o úspešnosti metódy , účinnosti a fungovaní liekov , výsledkoch liečby atď. , sa  medicína veľkým oblúkom vyhýba práve otázke osobnosti lekára a jeho poznania pacientov.

Osobnosť homeopata je to základné , čo treba vidieť pri voľbe liečiteľa. Okrem samozrejmej schopnosti empatie je veľmi dôležité , aby homeopat bol odborník s patričným vzdelaním a to práve v oblasti klasickej homeopatie. Preto si pri prvom kontakte treba všímať aj doklad o dosiahnutom vzdelaní, na ktorý je samozrejme každý homeopat patrične hrdý.

Homeopat , ako človek , ktorý iným prinavracia zdravie musí sám vyzerať zdravo a samozrejme aj byť zdravý.. Veď ani zubárovi , ktorý má pokazený chrup by ste neverili , že dokáže ošetriť ten váš.

Pacient prichádzajúci k lekárovi očakáva vždy ústretovosť, porozumenie, empatiu a uspokojenie. Skutočný homeopat  sa pozná aj podľa toho s akým nadšením a presvedčením pracuje. Veď nie nadarmo sa hovorí, že ten , ktorý chce zapaľovať , musí horieť…

V porovnaní s týmto sa v medicíne  stretávame s neosobným prostredím ordinácie , množstvom  vyšetrení, invazívnych zásahov, predpisovaním množstva liekov s vedľajšími a väčšinou toxickými účinkami. Preto prostredie homeopatickej kliniky s jeho „domácou“ útulnosťou a pohodou , homeopatické vyšetrenie pozostávajúce z pohovoru , netoxické lieky – to všetko je v príkrej opozícii s prístupom oficiálnej medicíny.

Homeopat ako odborník a profesionál po dlhoročných skúsenostiach vie presne vycítiť problém a je na pacientovi akú dôveru má v homeopata. Počas svojej praxe homeopat spoznal množstvo , často aj tragických príbehov , o ktorých pacienti nikdy a nikomu nehovorili. A často práve to je ten bod , okolo ktorého je zamotané klbko zdravotných problémov.

Preto práve osobnosť homeopata, jeho profesionalita, individuálny a úprimný prístup k pacientovi , príjemné prostredie a celkový dojem sú dôležitým faktorom pri pacientovej voľbe.

Potrebujete sa poradiť?
Kontaktujte nás