Naša klinika sa spolu s liečbou stala aj školiacim pracoviskom a ako pobočka gréckej akadémie vzdelávame v dvojročnom študijnom programe absolventov v odbore Klasická Hahnemannova homeopatia.

Prostredníctvom týchto webových stránok ponúkame prehľad o základných pojmoch liečebnej terapie homeopatia a metóde liečby klasickou homeopatiou. Spolu s príkladmi liečenia z našej praxe si môžete vytvoriť predstavu, ako klasická homeopatia funguje v praxi. V prípade záujmu o bližšiu konzultáciu sa neváhajte objednať na uvedenom telefónnom čísle. Niektoré vyliečené prípady sme spolu s STV 1 zverejnili : https://www.youtube.com/user/klasickahomeopatia/videos

Viera Golská RSHom.
Viera Golská RSHom.
vedúci homeopat

Mojou jedinou profesiou , ktorú vykonávam nepretržite už viac ako 20 rokov, je klasická homeopatia . Som absolvent homeopatickej akadémie, kde som získala titul RSHom. / Registrovaný homeopat /. Okrem neustáleho štúdia je hlavným zdrojom mojich vedomostí dlhoročná prax. V septembri 2013 sme na pôde našej kliniky otvorili pobočku Medzinárodnej akadémie Klasickej Homeopatie , ktorú z poverenia profesora Vithoulkasa / Grécko / vediem ako "supervisor" . Uznanie mojej odbornosti homeopatom - laureátom Alternatívnej Nobelovej ceny za Homeopatiu / 1996 / je pre mňa veľkou cťou a záväzkom.
Skúsenosti ma každý deň znovu presviedčajú o správnosti prístupu klasickej homeopatie pri celostnej liečbe pacientov.

PhDr. Miloslav Haas PhD.
PhDr. Miloslav Haas PhD.
homeopat

Vzdelanie a vedeckú hodnosť získal na Moskovskej štátnej univerzite . Klasickú homeopatiu vyštudoval na Medzinárodnej akadémii Klasickej Homeopatie u profesora Georga Vithoulkasa - gréckeho homeopata - laureáta Alternatívnej Nobelovej ceny za Homeopatiu . Dnes je toto vzdelanie považované za najkvalitnejnejšie v odbore klasická homeopatia. Pobočka Medzinárodnej Akadémie Klasickej Homeopatie je od septembra 2013 aj na Slovensku. Jej odborným vedením ako "supervisor" bola profesorom Vithoulkasom poverená Viera Golská RSHom. a organizačným vedením je poverený PhDr.Miloslav Haas PhD. Naša klinika považuje toto poverenie za vysokú česť a zároveň záväzok dôstojne reprezentovať International Academy of Classical Homeopathy. Je zároveň dôkazom uznania nami dosiahnutých výsledkov.

Michal Golský
Michal Golský
homeopat

absolvent Medzinárodnej akadémie klasickej homeopatie. Svoju profesionálnu činnosť homeopata / vedenie vlastných prípadov /, vykonáva nepretržite už 15.r. Na jeho úspešnosti stanovenia správneho lieku sa podieľa hlavne empatia a výborná znalosť rubrík homeopatického programu Radar. Je stúpencom pôvodnej klasickej - Hahnnemanovej homeopatie, ktorej súčasným predstaviteľom je profesor G.Vithoulkas , / laureát Alternatívnej Nobelovej ceny za homeopatiu /, u ktorého M. Golský absolvoval svoje štúdium.

 

Naša klinika v STV